Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2534778
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11742952.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2534778 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  304364 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 7/02  H04B 7/024  H04B 7/06  H04J 11/00  H04W 28/04  H04W 4/06  H04W 48/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2011024739 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011100676 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BlackBerry Limited; 2200 University Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FONG, Mo-Han; 95 Beech Street, Apt. 205, Ottawa, Ontario K1S3J7; CA;
YU, Dongsheng; 13754 - 4000 Innovation Drive, Kanata, ON K2K 3K1; CA;
XU, Hua; 13712 - 4000 Innovation Drive, Kanata, ON K2K 3K1; CA;
NOVAK, Robert; 13758 - 4000 Innovation Drive, Kanata, ON K2K 3K1; CA;
GUO, Shiguang; 8 Cheltonia Way, Kanata, Ontario K2T 1G1; CA;
CAI, Zhijun; 63775 - Building 5, Brazos East, Suite 100 5000 Riverside Drive, Irving, TX 75039; US;
HEO, Youn, Hyoung; (801) 78357 - 176 Columbia St. W., Waterloo, ON N2L 3L3; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2534778
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2534778
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2534778
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2534778
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku