Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2533804
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11740529.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2533804 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  302489 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  A61K 39/395  A61K 47/68  C07K 16/28  C07K 16/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2011024055 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011097627 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Agensys, Inc.; 1800 Stewart Street, Santa Monica, CA 90404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TORGOV, Michael; 2914 Arizona Avenue, Apt 3, Santa Monica, CA 90404; US;
MORRISON, Robert, Kendall; 1044 Yale Street, Santa Monica, CA 90403; US;
JAKOBOVITS, Aya; 3135 Hutton Drive, Beverly Hills, CA 90210; US;
GUDAS, Jean; 13340 Chalon Road, Los Angeles, CA 90049; US;
AN, Zili; 2914 Arizona Avenue, Apt. No. 3, Santa Monica, CA 90404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2533804
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2533804
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.02.2019 331,00 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2533804
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 19.03.2019 Typ Odoslané
2 vnútrospisový list 20.03.2019 Typ Interné listy
EP 2533804
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku