Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2601073
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11739086.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2601073 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010033267 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2011063475 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012017049 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adient Luxembourg Holding S.à r.l.; 35F, Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FLUCHT, Stefan; Badstrasse 87, 42655 Solingen; DE;
GEORGE, Ian; The Mount Farm House Little Bolas Telford, Shropshire TF6 6PR; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2601073
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2601073
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2601073
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2601073
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku