Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2524527
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11732618.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2524527 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  687668 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 9/40  H04W 4/14  H04W 4/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  20194932.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CA2011050014 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011085495 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BlackBerry Limited; 2200 University Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUCKLEY Adrian; 413 Montclair Lane, 953 76 Tracy, California; US;
BAKKER Jan Hendrik Lucas; 63761- 5000 Riverside Drive Building 5 Brazos West Suite 100, 750 39 Irving, Texas; US;
SHATSKY Alexander; 185 Columbia Street, Waterloo, Ontario N2L 5Z5; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  20194932.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2524527
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2524527
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2524527
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2524527
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku