Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2524524
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11732198.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2524524 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  294087 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 4/00  H04W 72/04  H04W 72/08  H04W 72/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2011020508 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011085191 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BlackBerry Limited; 2200 University Avenue East, Waterloo, ON N2K 0A7; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FONG, Mo-Han; 4000 Innovation Drive, Kanata Ontario K2K 3K1; CA;
HEO, Youn Hyoung; 11 Overlea Drive Apt. 505, Kitchener Ontario N2M 5C8; CA;
XU, Hua; 4000 Innovation Drive, Kanata Ontario K2K 3K1; CA;
SMITH, Jack Anthony; Building 6 Brazos East Suite 100 5000 Riverside Drive Irving, Texas 75039; US;
EARNSHAW, Andrew Mark; 4000 Innovation Drive, Kanata Ontario K2K 3K1; CA;
NOVAK, Robert; 4000 Innovation Drive, Kanata Ontario K2K 3K1; CA;
CAI, Zhijun; Building 6 Brazos East Suite 100 5000 Riverside Drive Irving, Texas 75039; US;
MCBEATH, Sean; Building 6 Brazos East Suite 100 5000 Riverside Drive Irving, Texas 75039; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2524524
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2524524
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2524524
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2524524
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku