Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2590604
(11)  Číslo patentu  39398 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11731051.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2590604 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201011313 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2011/051262 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/004592 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UCL BUSINESS LTD; The Network Building 97 Tottenham Court Road, London W1T 4TP; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COFFEY, Peter; Institute of Ophthalmology University College London 11-43 Bath Street, London EC1V 9EL; GB;
DA CRUZ, Lyndon; Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust 162 City Road, London EC1V 2PD; GB;
CHEETHAM, Karen; 1 Tauber Close Elstree, Borehamwood Heartfordshire WD6 3PE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Pomôcka pre zavedenie pružného implantátu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.07.2023 
   Maximálna platnosť do  05.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 2590604
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2590604
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2590604
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.06.2022 Typ Odoslané
EP 2590604
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku