Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2521780
(11)  Číslo patentu  26117 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11730170.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2521780 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  50CH2010 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/050044 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/083429 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bigtec Private Limited; IInd Floor SID Entrepreneurship Building Indian Institute of Science Campus Bangalore, Karnataka 560 012; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PULLELA Phani Kumar; c/o Bigtec Private Limited, 2nd Floor, SID Entrepreneurship Centre, IISc Campus, Malleshwaram, Bangalore, Karnataka 560 012; IN;
MANOJ Mulakkapurath Narayanan; c/o Bigtec Private Limited, 2nd Floor, SID Entrepreneurship Centre, IISc Campus, Malleshwaram, Bangalore, Karnataka 560 012; IN;
GANDHAVALLA Santhosh Kumar; c/o Bigtec Private Limited, 2nd Floor, SID Entrepreneurship Centre, IISc Campus, Malleshwaram, Bangalore, Karnataka 560 012; IN;
PINTO Mitchell Preetham; c/o Bigtec Private Limited, 2nd Floor, SID Entrepreneurship Centre, IISc Campus, Malleshwaram, Bangalore, Karnataka 560 012; IN;
NAIR Chandrasekhar Bhaskaran; c/o Bigtec Private Limited, 2nd Floor, SID Entrepreneurship Centre, IISc Campus, Malleshwaram, Bangalore, Karnataka 560 012; IN;
SUBBARAO Pillarisetti Venkata; c/o Bigtec Private Limited, 2nd Floor, SID Entrepreneurship Centre, IISc Campus, Malleshwaram, Bangalore, Karnataka 560 012; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spȏsob izolácie nukleových kyselín a súprava na jeho vykonávanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.01.2023 
   Maximálna platnosť do  06.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
 
EP 2521780
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.01.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.01.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.01.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.01.2021 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2521780
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 20.12.2017 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 15.12.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 15.12.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 15.12.2017 Typ Doručené
2c Opis 15.12.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
EP 2521780
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku