Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2580374
(11)  Číslo patentu  26192 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11728732.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2580374 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113156794, 353333 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.06.2011, 10.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 15/01  C23C 18/16  C23C 18/31  C23C 18/36  C25D 15/00  C25D 17/16  C25D 3/12  C25D 3/22  C25D 3/38  C25D 3/58  C25D 5/10  C25D 7/00  G07D 5/00  G07D 7/12  G07F 7/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/039918 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/156676 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Royal Mint Limited; Llantrisant, Pontyclun, Mid Glamorgan CF72 8YT; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CONROY Jeffrey L.; 1428 Constellation Drive, Allen Texas 75013; US;
FORSHEE Philip B; 5516 Blue Spruce Lane, McKinney Texas 75070; US;
SHEARER James A.; 1420 West MCDermott Avenue 618, Allen Texas 75013; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kovové materiály so zavedenými luminiscenčnými časticami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.06.2018 
   Maximálna platnosť do  10.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 01.03.2019 3/2019 MM4A
 
EP 2580374
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2580374
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2580374
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2018 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 31.01.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 31.01.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.01.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 05.01.2018 Typ Doručené
3b Opis 05.01.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.03.2018 Typ Odoslané
EP 2580374
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku