Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2582481
(11)  Číslo patentu  29473 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11728612.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2582481 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010024366 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.06.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23F 19/05  B23F 23/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/060135 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/157830 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Präwema Antriebstechnik GmbH; Hessenring 4, 37269 Eschwege/Werra; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PREIS, Josef; Auf dem Gansacker 14, 35287 Amöneburg-Mardorf; DE;
SCHIEKE, Jörg; ZschopauerStraße 17, 99092 Erfurt-Marbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Postup k profilovaniu honovacieho nástroja pre honovanie ozubenia obrobku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.06.2023 
   Maximálna platnosť do  17.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2582481
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2582481
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.05.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.05.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.05.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2582481
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2582481
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku