Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2568827
(11)  Číslo patentu  27872 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11727807.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2568827 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  389732 P, PI2010002277 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2010, 14.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, MY 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 33/21  A23L 33/22  A23L 33/24  A23L 33/28  A61K 31/715  A61K 31/722  A61K 31/724  A61K 31/732  A61K 36/33  A61K 45/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/MY2011/000044 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/142652 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Omega Pharma Innovation & Development NV; Venecoweg 26, 9810 Nazareth; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHONG, Pee Win; Inqpharm Sdn Bhd E-16 Plaza Mont Kiara 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur; MY;
HAFNER, Thomas; Inqpharm Sdn Bhd E-16 Plaza Mont Kiara 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur; MY;
PUSKAS, Istvan; Inqpharm Sdn Bhd E-16 Plaza Mont Kiara 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur; MY 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kompozícia na znižovanie absorpcie tuku z potravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2568827
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2568827
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2018 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.04.2019 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.05.2020 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.05.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2568827
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.07.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.07.2018 Typ Doručené
1b Opis 18.07.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 20.08.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 20.08.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 20.08.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 2568827
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku