Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2575878
(11)  Číslo patentu  28290 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11727536.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2575878 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  349244 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/39  A61K 39/10  A61K 39/155  A61K 39/12  A61K 39/265   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2011/052347 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/148356 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zoetis Belgium S.A.; 1, Rue Laid Burniat, 1348 Louvain-la-Neuve; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAVIS, Heather, Lynn; Pfizer Vaccines Research Ottawa Laboratories 340 Terry Fox Drive Suite 200, Ottawa Ontario K2K 3A2; CA;
DOMINOWSKI, Paul, Joseph; Pfizer Global R & D 7000 Portage Road, Kalamazoo Michigan 49007; US;
WEERATNA, Risini, Dhammika; Pfizer Vaccines Research Ottawa Laboratories 340 Terry Fox Drive Suite 200, Ottawa Ontario K2K 3A2; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vakcíny obsahujúce cholesterol a CpG ako jediné molekuly adjuvans-nosič 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.05.2023 
   Maximálna platnosť do  27.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2575878
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2575878
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.04.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.04.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.04.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2575878
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2018 Typ Odoslané
EP 2575878
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku