Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2575784
(11)  Číslo patentu  28415 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11727396.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2575784 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10075231, 11075047 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.06.2010, 14.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/48  A61K 9/14  A61K 31/4184  A61K 47/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/002764 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/151087 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astellas Deutschland GmbH; Georg-Brauchle-Ring 64-66, 809 92 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COLLEDGE, Jeffrey; Astellas Pharma Europe B.V. PO Box 344, 2300 AH Leiden; NL;
OLTHOFF, Margaretha; Astellas Pharma Europe BV PO Box 344, 2300 AH Leiden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Orálne dávkové formy bendamustínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.06.2023 
   Maximálna platnosť do  01.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2575784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2575784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.05.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.06.2020 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.05.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.07.2022 531,00 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2575784
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 2575784
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku