Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2641337
(11)  Číslo patentu  28365 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11721726.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2641337 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18772010 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 1/74  H04B 3/60  H04L 1/22  H04L 9/40  H04W 12/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/055933 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/065758 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Siemens Aktiengesellschaft; Werner-von-Siemens-Straße 1, 803 33 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FUCHS, Claus; Zur Eschenau 42, 90768 Fürth; DE;
FUNKE, Mirko; Polenzstr. 2b, 04821 Brandis; DE;
PFANZ, Christian; Birkenweg 7, 92355 Velburg; DE;
PITTERLING, Tim; Siedlungsstraße 29, 93345 Hausen; DE;
SCHEIDER, Martin; Zeidlerstr. 3, 90530 Wendelstein; DE;
KOFLER, Wolfgang; Griessgasse 2 b, A-6175 Kematen; AT;
WECHNER, Stefan; Ranser Feld 2 1 16, A-6071 Aldrans; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém pre bezchybný a redundantný prenos komplexných dát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.04.2022 
   Maximálna platnosť do  14.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2641337
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2641337
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.03.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.04.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2641337
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 14.07.2022 Typ Odoslané
EP 2641337
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku