Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2572403
(11)  Číslo patentu  29315 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11720758.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2572403 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10163201 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 1/12  H01Q 1/32  H01Q 9/40  H01Q 9/42  H01Q 21/30  H01Q 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/058091 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/144680 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VORTMEIER, Gunther; Schellingstrasse 4, 72631 Aichtal; DE;
DEGEN, Christoph; Lousbergstraße28, 2072 Aachen; DE;
DROSTE, Stefan; Neustraße 147, 52134 Herzogenrath; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Anténa optimalizovaná z hľadiska šírky pásiem hybridnou zostavou z plochého a líniového žiariča 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.05.2023 
   Maximálna platnosť do  18.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2572403
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.12.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2572403
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.04.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.04.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.04.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2572403
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 28.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 06.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.02.2019 Typ Odoslané
EP 2572403
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku