Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2539047
(11)  Číslo patentu  28433 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11720283.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.02.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2539047 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010008949 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 53/26  B01D 45/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2011/000160 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/103858 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Munters Euroform GmbH; Philipsstr. 8, 520 68 Aachen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JANSEN, Matthias; Bendenstr. 28, 52223 Stolberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Rúrka a zberné a odvádzacie zariadenie okrajového filmu kondenzátu na vstavanie do nej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Maximálna platnosť do  18.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2539047
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2539047
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.01.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.01.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.01.2021 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.01.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2539047
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Doplnenie materiálov 19.09.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 19.09.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2018 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2018 Typ Doručené
3a Opis 10.09.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 10.09.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 2539047
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku