Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2560986
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11718679.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2560986 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010018961 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/85   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2011056290 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011131703 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eberhard-Karls-Universität Tübingen Universitätsklinikum; Geissweg 3, 72076 Tübingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAUER, Ulrich Manfred; Rammertstr. 43, 72072 Tuebingen; DE;
BITZER, Michael; Weilerstraße 4, 72108 Rottenburg; DE;
ZIMMERMANN, Martina; Lilli-Zapf-Straße 17, 72072 Tuebingen; DE;
ARMEANU-EBINGER, Sorin; Ursrainer Ring 83, 72076 Tuebingen; DE;
BOSSOW, Sascha; Bahnhofstr. 9, 69115 Heidelberg; DE;
NEUBERT, Wolfgang; Bahnhofstr. 7 B, 86926 Greifenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2560986
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2560986
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2560986
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2560986
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku