Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2526241
(11)  Číslo patentu  27137 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11718513.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2526241 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2004136 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 11/17  E04F 11/108  E04F 11/104  E04F 11/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2011/000004 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/096794 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SIP B.V.; Risseweg 17, 6004 RM Weert; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STEIJVERS Johannes, Mattheus, Hendricus; Risseweg 17, NL-6004 RM Weert; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Nášľapný prvok schodu, renovačný dekór schodu, súprava a spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.01.2023 
   Maximálna platnosť do  24.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 2526241
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2526241
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.01.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.01.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.01.2021 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.01.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2526241
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Sprievodný list 13.04.2018 Typ Doručené
1b Opis 13.04.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 21.05.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 21.05.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.07.2018 Typ Odoslané
EP 2526241
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku