Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2550092
(11)  Číslo patentu  28968 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11718264.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2550092 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010010996 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 2/04  B01J 2/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2011/075044 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/116763 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Instillo GmbH; Michel-Souty Strasse 23, 66740 Saarlouis; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUMSTÜMMLER, Bernd; Michel-Souty-Str. 23, 66740 Saarlouis; DE;
PENTH, Bernd; St. Barbarastr. 1, 66822 Lebach; DE;
PENTH, Felix; St. Barbarastr. 1, 66822 Lebach; DE;
TÜRELI, Akif Emre; Am Soutyhof 24, 66470 Saarlouis; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Proces výroby mikro alebo nanočastíc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.03.2023 
   Maximálna platnosť do  21.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2550092
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2550092
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.03.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.03.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.03.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.03.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2550092
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2550092
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku