Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2563852
(11)  Číslo patentu  28353 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11716837.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2563852 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010018374 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29D 7/01  B29K 23/00  B29K 105/04  B29K 105/16  B29C 55/00  B29C 55/14  C08K 3/22  C08J 5/18  C08K 5/098  C08L 23/12  H01G 9/00  H01G 9/02  H01G 11/52  H01M 10/052  H01M 50/40  H01M 50/409  H01M 50/403  H01M 50/406  H01M 50/474  H01M 50/471  H01M 50/477  H01M 50/48  H01M 50/483  H01M 50/486  H01M 50/411  H01M 50/431  H01M 50/449  H01M 50/46  H01M 50/489  H01M 50/491  H01M 50/494  H01M 50/497   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/002028 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/134626 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Treofan Germany GmbH & Co. KG; Bergstrasse, 665 39 Neunkirchen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUSCH, Detlef; 1. Gartenreihe 16, 66740 Saarlouis; DE;
SCHMITZ, Bertram; 2 route de Nancy, F-57200 Sarreguemines; FR;
KLEIN, Dominic; Goethestr. 16, 66450 Bexbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vysoko pórovitá separačná fólia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.04.2020 
   Maximálna platnosť do  20.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.01.2021 1/2021 MM4A
 
EP 2563852
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2563852
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.05.2019 331,00 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2563852
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
EP 2563852
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku