Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2556725
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11713785.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2556725 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010003799 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 9/02  H05B 33/08  H05B 45/37  H05B 45/46  H05B 47/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2011055627 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011124721 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tridonic GmbH & Co KG; Färbergasse 15, 6851 Dornbirn; AT;
Tridonic AG; Obere Allmeind 2, 8755 Ennenda; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HARTMANN, Martin; Bahngasse 16a, A-6850 Dornbirn; AT;
ZIMMERMANN, Michael; Staatsstrasse 117, CH-8888 Heiligkreuz; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2556725
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2556725
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2556725
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2556725
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku