Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2665693
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11712666.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2665693 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 17/20  B01J 37/14  B01J 37/26  B01J 38/12  B01J 23/86  B01J 23/94  B01J 27/125   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2011000316 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012098422 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arkema France; 420, rue d'Estienne d'Orves, 927 00 Colombes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PIGAMO, Anne; 9 rue de la Chapelle de Bel Air, F-69340 Francheville; FR;
WENDLINGER, Laurent; 18 Hameau des Pierres Blanches, F-69510 Soucieu En Jarrest; FR;
DOUCET, Nicolas; 373 Rue Garibaldi, F-69007 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2665693
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2665693
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2665693
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku