Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2545357
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11710074.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2545357 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  312616 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 15/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2011027716 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011112697 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beckman Coulter, Inc.; 11800 SW 147 Avenue Mail Code 32-A02, Miami, FL 33196; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LOFSTROM, Christopher, D.; 1715 Greengate Dr., Fort Collins, CO 80526; US;
FOX, Daniel, N.; 2726 Bradford Square, Fort Collins, CO 80526; US;
THRASHER, Thomas, L.; 2318 Kodiak Road, Fort Collins, CO 80525; US;
NECKELS, David, C.; 830 8th Street, Berthoud, CO 80513; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2545357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2545357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2545357
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2545357
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku