Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2542349
(11)  Číslo patentu  20851 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11707593.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2542349 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010010053 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 12/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/001039 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/107275 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dürr Systems AG; Carl-Benz-Strasse 34, 74321 Bietigheim-Bissingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MICHELFELDER Manfred; In der Au 45, 71711 Höpfigheim /Steinheim; DE;
SEIZ Bernhard; Goethestrasse 7, 74348 Lauffen; DE;
HERRE Frank; Grossmoltenstrasse 12, 71739 Oberriexingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rozprašovač a spôsob nanášania jednozložkových a viaczložkových náterových prostriedkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.03.2022 
   Maximálna platnosť do  02.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2016 09/2016 SC4A
2 Zmeny mien 24.11.2021 22/2021 TC4A
 
EP 2542349
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.04.2016 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.03.2017 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.02.2018 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.02.2019 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.03.2020 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.03.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2542349
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.05.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 04.05.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.05.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2016 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 11.10.2021 Typ Doručené
4b Opis 11.10.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2021 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.11.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 12.11.2021 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 2542349
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.11.2021 Dürr Systems AG Dürr Systems GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku