Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2550129
(11)  Číslo patentu  27112 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11701667.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2550129 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010012265 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.03.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 103/00  B23K 103/16  B23K 26/00  B23K 26/0622  B23K 26/36  B23K 26/40  C03B 33/02  C03B 33/04  C03B 33/07  C03B 33/09   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2011/051317 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/117006 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.; Hansastrasse 27c, 806 86 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KÜBLER Rainer; Klarastrasse 56, 791 06 Freiburg; DE;
RIST Tobias; Heuweilerweg 21, 791 94 Gundelfingen; DE;
HÖTGER Bernhard; Siekstrasse 11, 376 97 Lauenförde; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a použitie zariadenia na oddeľovanie jednotlivých tabuliek z tabule z vrstveného skla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2023 
   Maximálna platnosť do  31.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 2550129
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2550129
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.12.2018 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.12.2019 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.12.2020 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.11.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2550129
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.04.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 20.04.2018 Typ Doručené
1b Opis 20.04.2018 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.04.2018 Typ Doručené
2a Opis 24.04.2018 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.04.2018 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 14.05.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 14.05.2018 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 14.05.2018 Typ Doručené
4c Plná moc 14.05.2018 Typ Doručené
4d Plná moc 14.05.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.07.2018 Typ Odoslané
EP 2550129
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku