Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2402966
(11)  Číslo patentu  30166 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11250632.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2402966 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100063720, 20100138345, 20110057274 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.07.2010, 29.12.2010, 14.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 27/32  H01F 5/04  H01F 5/02  H05B 41/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SOLUM CO., LTD.; B3-4F, 150 Maeyeong-ro (Maetan-dong), Yeongtong-gu, Suwon-si,, Gyeonggi-do 16674; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Park, Geun Young; 106-704 Maetan e-Pyeonhansesang Apt. Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon, Gyunggi-do; KR;
Cheon, Myeong Sik; 106-605 Hankook 1 Cha Apt. Maetan 2-dong Yeongtong-gu Suwon, Gyunggi-do; KR;
Eom, Jae Gen; 304-702 Songhwa Maeul Unam First Ville 3 cha Apt. Byeongjeom-dong Hwaseong, Gyunggi-do; KR;
Seo, Sang Joon; 302-1102 Dongsuwon LG Village 3 cha Apt. Mangpo-dong Yeongtong-gu Suwon, Gyunggi-do; KR;
Kim, Deuk Hoon; 219-1701 Joogong Apt. Woncheon-dong Yeongtong-gu Suwon, Gyunggi-do; KR;
Shin, Hwi Beom; 208-1408 Joogong Apt. Gajwa-dong Jinju, Gyeongsangnam-do; KR;
Lee, Young Min; 129-204 Sinmaetan Weve Haneulchae Apt. Maetan 3-dong Yeongtong-gu Suwon, Gyunggi-do; KR;
Kim, Jong Hae; 1004-304 BangJuk Maeul Yeongtong Tranchae Apt. Mangpo-dong Yeongtong-gu Suwon, Gyunggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Transformátor a zariadenie plochého displeja zahrnujúce tento transformátor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2402966
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2402966
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.07.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2402966
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2019 Typ Doručené
Opis 20.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.05.2019 Typ Odoslané
EP 2402966
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku