Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2607083
(11)  Patent Number  17636 
(96)  European Application Number  11195258.6 
(96)  European Application Date  22.12.2011 
(97)  European Patent Number  2607083 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  05.11.2014 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  26.06.2013 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.03.2015 
(51)  International Patent Classification  B41J 2/175   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Brother Kogyo Kabushiki Kaisha; 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP 
(72)  Inventor(s)  Kanbe Tomohiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department, 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8562; JP;
Nakamura Hirotake; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department, 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8562; JP 
(74)  Attorney(s)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Title  Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  22.12.2023 
   Patent in Force maximum until  22.12.2031 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 3/2015 SC4A
 
EP 2607083
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.12.2014 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2607083
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 12.12.2014 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.11.2015 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2607083
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2014 Type Delivered
Plná moc 03.12.2014 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2014 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.02.2015 Type Sent document
EP 2607083
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku