Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2417983
(11)  Číslo patentu  14785 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11188266.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2417983 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.06.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  644924 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/09  C07K 19/00  C07K 14/34  C07K 14/315  A61K 39/116   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hausdorff William P.; Avenue De La Chapelle 19, 1200 Woluwe-Saint-Lambert; BE;
Siber George Rainer; 2000 Broadway, PH2B, New York, NY 10023; US;
Paradiso Peter R.; 445 Freedomview Lane, Valley Forge, PA 19481; US;
Prasad A. Krishna; 105 Worsham Drive, Chapel Hill, NC 27516; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Multivalentná kompozícia obsahujúca konjugát pneumokokového polysacharidu a proteínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2023 
   Maximálna platnosť do  10.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2013 12/2013 SC4A
 
EP 2417983
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.09.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2417983
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.11.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.11.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2417983
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.09.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2013 Typ Odoslané
EP 2417983
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku