Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2460684
(11)  Číslo patentu  15340 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11186717.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2460684 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010053802 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.06.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER GmbH & Co. KG; Hertelsbrunnenring 2, 67657 Kaiserslautern; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Adam Jörg; Auf dem Rain 3, 55758 Oberreidenbach; DE;
Vogt Adolf; Oberer Pfaffenpfad 4a, 67821 Alsenz; DE;
Armbrust Karl-Peter; Weishof 3, 67715 Geiselberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Otáčacie sedadlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2022 
   Maximálna platnosť do  26.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2014 03/2014 SC4A
 
EP 2460684
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 25.10.2013 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.10.2014 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.10.2015 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.10.2016 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.10.2017 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.10.2018 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.09.2019 9 165,50 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.10.2020 10 199,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.10.2021 11 23,20 EUR
10 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 29.10.2021 11 208,80 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2460684
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 27.11.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.02.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.02.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prechodu 08.02.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
10 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 01.03.2021 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 01.03.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 01.03.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 01.03.2021 Typ Doručené
10d Doklad o prevode 01.03.2021 Typ Doručené
10e Plná moc 01.03.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis prechodu 01.03.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis prevodu 01.03.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.03.2021 Typ Doručené
14 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 09.03.2021 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.05.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.07.2021 Typ Doručené
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Platba
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2021 Typ Doručené
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Platba
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2021 Typ Doručené
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2021 Typ Platba
22 konečné predĺženie lehoty 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 2460684
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku