Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2383297
(11)  Číslo patentu  13736 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11173336.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2383297 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  822362 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.08.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.11.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/46  C12N 15/13   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2059536 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/075932 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/022152 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Xencor Inc.; 111 W. Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bernett Matthew J.; 222 E. Olive Ave. 3, Monrovia, CA 91016; US;
Chu Seung Yup; 4613 Larwin Avenue, Cypress, CA 90630; US;
Desjarlais John R.; 1030 N. Michigan Avenue, Pasadena, CA 91104; US;
Karki Sher Bahadur; 2833 Providence Way, Pomona, CA 91767; US;
Lazar Gregory Alan; 750 Arcadia Avenue 6, Arcadia, CA 91007; US;
Pong Erik WeiKing; 9415 Lemon Avenue, Temple City, CA 91780; US;
Richards John O.; 893 San Marcus Lane, Duarte, CA 91010; US;
Zhukovsky Eugene Alexander; 1124 N. Kings Road, Apt. 203, West Hollywood, CA 90069; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Optimalizované protilátky, ktoré cielia CD19 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50004-2022;  2059536 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.08.2023 
   Maximálna platnosť do  14.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2013 6/2013 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 2383297
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2013 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2383297
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.08.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.08.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.08.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.08.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.08.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.08.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.07.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.07.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.07.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.07.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2383297
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.04.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.04.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2013 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 18.02.2022 Typ Doručené
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.06.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 12.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2022 Typ Odoslané
EP 2383297
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku