Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2520176
(11)  Číslo patentu  30902 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11170890.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2520176 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1100226 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23K 10/30  A23K 20/24  A23K 50/75  A23K 50/30  A23K 20/105   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROP Repce-olaj-pellet Kft.; Erömu u. 15, 2440 Szazhalombatta; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pandur, József; ROP Repce-olaj-pellet Kft. Fecske u. 48., 2030 Érd; HU;
Fekete, Imre; ROP Repce-olaj-pellet Kft. Fogoly u. 14., 2440 Százhalombatta; HU;
Bakos, Zoltán; ROP Repce-olaj-pellet Kft. Korizmics u. 84., 2111 Szada; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spȏsob zvýšenia výživovej hodnoty repkových semien a repkových produktov so zníženým obsahom oleja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
 
EP 2520176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2520176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2520176
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2019 Typ Doručené
Opis 07.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.05.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 14.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 14.06.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.07.2019 Typ Odoslané
EP 2520176
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku