Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2359808
(11)  Číslo patentu  14670 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11165432.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.08.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2359808 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  821830 P, 930205 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.08.2006, 15.05.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/00  A61M 5/142  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intarcia Therapeutics, Inc; 24650 Industrial Boulevard, Hayward, CA 94545; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Alessi Thomas R.; 25679 Paul Court, Hayward, CA 94541; US;
Desjardin Michael A.; 670 Lambeth Court, Sunnyvale, CA 94087; US;
Lam Stan; 7332 Glenoaks Way, Dublin, CA 94568; US;
Lautenbach Scott D.; 466 23rd Avenue, San Mateo, CA 94403; US;
Zamora Pauline C.; 107 Glen Drive, Sausalito, CA 94965; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Osmotické dodávacie systémy a piestové zostavy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.08.2023 
   Maximálna platnosť do  08.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2013 11/2013 SC4A
 
EP 2359808
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2359808
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.07.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.07.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.07.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.07.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.07.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.07.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.07.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.07.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 31.12.2021 730,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 796,00 EUR 16
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 796,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2359808
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.08.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.11.2022 Typ Odoslané
EP 2359808
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku