Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2514478
(11)  Číslo patentu  15176 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11163335.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2514478 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 39/12  F16L 33/24  F16L 33/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Plastiflex Group; Beverlosesteenweg 99, 3583 Paal-Beringen; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaye Neil; C207, 23 Colgate Ave / Balmain New South Wales 2041; AU;
Wu Harry; Qiaozi District, Changping Town, Dongguan, Guangdong; CN;
Wang Tyro; Qiaozi District, Changping Town, Dongguan, Guangdong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pružná plastová hadica a spôsob jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.04.2022 
   Maximálna platnosť do  21.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2014 02/2014 SC4A
 
EP 2514478
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 16.04.2014 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.04.2015 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.04.2016 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.04.2017 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.04.2018 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.04.2019 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.04.2020 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.04.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2514478
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2013 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 30.10.2013 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2013 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 29.11.2013 Typ Odoslané
5 Plná moc 17.12.2013 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2014 Typ Odoslané
EP 2514478
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku