Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2397156
(11)  Číslo patentu  23284 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11162681.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2397156 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  688872 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.06.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/713  A61K 38/17  A61K 39/00  C07K 16/28  G01N 33/50  G01N 33/574   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  06784684.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dana-Farber Cancer Institute, Inc.; 450 Brookline Avenue, Boston, MA 02215; US;
The Brigham and Women's Hospital, Inc.; 75 Francis Street, Boston, MA 02115; US;
Emory University; 1599 Clifton Road NE, 4th Floor, Atlanta, GA 30322; US;
The President and Fellows of Harvard College; 17 Quincy Street, Cambridge, MA 02138; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Barber Daniel; 5440 Marinelli Road, Apt. 206, North Bethesda, MD 20852; US;
Wherry E. John; 110 Myrtie Avenue, Havertown, Pennsylvania 19083; US;
Freeman Gordan; 305 Walnut Street, Brookline, MA 02445; US;
Sharpe Arlene; 305 Walnut Street, Brookline, MA 02445; US;
Dorfman David M.; 42, Welland Road, Brookline, MA 02445; US;
Ahmed Rafi; 1811 Durand Mill Drive, Atlanta, GA 30307; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Metódy a kompozície na liečbu pretrvávajúcich infekcií a rakoviny inhibíciou dráhy polypeptidu programovanej bunkovej smrti 1 (PD-1) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  06784684.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.06.2023 
   Maximálna platnosť do  08.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2397156
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2397156
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.05.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.05.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.05.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.05.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.04.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.05.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2397156
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2017 Typ Doručené
Opis 19.01.2017 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 02.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 23.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2017 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 27.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2022 Typ Doručené
EP 2397156
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2017 The President and Fellows of Harvard College The Brigham and Women's Hospital, Inc.
Emory University Emory University
Dana-Farber Cancer Institute, Inc. The President and Fellows of Harvard College
The Brigham and Women's Hospital, Inc. Dana-Farber Cancer Institute, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2017 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. The Brigham and Women's Hospital, Inc.
Emory University The President and Fellows of Harvard College
The Brigham and Women's Hospital, Inc. Emory University
The President and Fellows of Harvard College Dana-Farber Cancer Institute, Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2022 Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku