Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2336125
(11)  Číslo patentu  13880 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11159236.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2336125 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  149129 P, 44349 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.02.2009, 11.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 451/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  09729596.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica N.V.; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bacani Genesis, M.; 13553 Longfellow Lane, San Diego, CA 92129; US;
Broggini Diego; Armin-Bollinger-Weg 5, 8050 Zurich; CH;
Cheung Eugene Y.; 47 Chestnut Street, No. 4, Waltham, MA 02453; US;
Chrovian Christa, C.; 12510 Carmel Creek Road No.190, San Diego, CA 92130; US;
Deng Xiaohu; 8219 Bryn Glen Way, San Diego, CA 92129; US;
Fourine Anne M.; 13060 Callcott Way, San Diego, CA 92130; US;
Gomez Laurent; 13270 Russet Leaf Lane, San Diego, CA 92129; US;
Grice Cheryl A.; 3449 Camino Corte, Carlsbad, CA 92009; US;
Kearney Aaron M.; 11870 Walnut Road, Lakeside, CA 92040; US;
Landry-Bayle Adrienne M.; 7520 Gibraltar Street, No. D, Carlsbad, CA 92009; US;
Lee-Dutra Alice; 15561 Maturin Drive, San Diego, CA 92127; US;
Liang Jimmy T.; 13729 Tradition Street, San Diego, CA 92128; US;
Lochner Susanne; Tittisbuehl 1, D-78224 Singen; DE;
Mani Neelakandha S.; 13109 Russet Leaf Lane, San Diego, CA 92129; US;
Santillan Alejandro; 505 Ward Land, Burleson, TX 76028; US;
Sappy Kathleen C.; 3429 Borreson Street, San Diego, CA 92117; US;
Sepassi Kia; 924 Hornblend Street No. 308, San Diego, CA 92109; US;
Tanis Virginia M.; 1750 Oriole Court, Carlsbad, CA 92011; US;
Wickboldt Alvah T.; 2839 Audubon Street No. 101, New Orleans, LA 70125; US;
Wiener John J.M; 357 Playa del Sur, No. 2, La Jolla, CA 92037; US;
Zinser Hartmut; J.J. Wepferstrasse 5, 8200 Schaffhausen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tiazolopyridín-2-yloxyfenyl- a tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny ako modulátory leukotrín A4 hydrolázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  09729596.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Maximálna platnosť do  09.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2013 7/2013 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2336125
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2336125
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.03.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.03.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.03.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.03.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.03.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.03.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.03.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.03.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2336125
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.04.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 12.04.2013 Typ Odoslané
Plná moc 16.05.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.07.2022 Typ Odoslané
EP 2336125
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku