Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2338332
(11)  Číslo patentu  16271 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11158037.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.05.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2338332 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.02.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  572892 P, PCT/GB2005/000240 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.05.2004, 24.01.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/28  A01N 49/00  A01N 31/08  A01N 31/16  A01P 1/00  A01P 3/00  A01P 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1753529 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EDEN RESEARCH PLC; The Hawk Creative Business Park, The Hawkhills Estate, Easingwold, York, North Yorkshire YO61 3FE; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Franklin Lanny; 5170 Chemin de Vie, Atlanta, GA 30342; US;
Ostroff Gary; 301 Bridle Path, Worcester, MA 01604; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Dutá častica glukánu alebo dutá častica bunkovej steny so zapuzdrením terpénovej zložky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1753529 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.05.2022 
   Maximálna platnosť do  20.05.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 08/2014 SC4A
 
EP 2338332
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.04.2014 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.05.2015 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.05.2016 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.04.2017 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.04.2018 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 11.04.2019 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 11.05.2020 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 03.05.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2338332
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.05.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 05.05.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2014 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.05.2014 Typ Doručené
4 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.05.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Typ Odoslané
EP 2338332
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku