Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2302280
(11)  Číslo patentu  15904 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11151030.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2302280 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.11.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20080043078, 20080066779, 200880120211, 20090015819 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.05.2008, 10.07.2008, 30.11.2008, 25.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR, KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16M 13/02  F16M 11/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2116755 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kim Bong Joo; 201-404 Ssangyong Apt, Magpo-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Kim Sang Hak; 201-1801 Dongsuwon-LG-Village, Mangpo-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Tae Gi Hyun; 102-202 Shinll Apt, Youngduck-ri, Giheung-eub, Yongin-si, Kyungki-do; KR;
Yoon Boo Keun; 103-901 Hyundai 1st l'Park, Hyundai-l'Park Apt 693, Mangpo-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Park Jae Hoo; 206-1703 Dongsuwon-LG-Village, Mangpo-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann - Tomeš, Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Závesné zariadenie zobrazovacej jednotky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2116755 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2014 6/2014 SC4A
 
EP 2302280
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2302280
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.04.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.04.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.04.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.04.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.04.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.04.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.04.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2302280
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.02.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.03.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.05.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.08.2022 Typ Odoslané
EP 2302280
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku