Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2481539
(11)  Číslo patentu  29695 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11009762.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2481539 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011009567 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B26F 3/00  C03B 37/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Keller HCW GmbH; Carl-Keller-Strasse 2-10, 49479 Ibbenbüren-Laggenbeck; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Barkowsky, Udo; Riegesbreen 21 A, 49124 Georgsmarienhütte; DE;
Herdering, Christian; Tulpenweg 8, 48629 Metelen; DE;
Meyer, Björn; Von Stephan-Strasse 10, 49163 Bohmte; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zariadenie na prirezávanie materiálu pre tepelnú izoláciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2023 
   Maximálna platnosť do  10.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2481539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2481539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.11.2018 69,00 EUR 8 10.12.2018 69,00 EUR
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.11.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.10.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2481539
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.12.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 05.12.2018 Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2018 Typ Doručené
Opis 10.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 15.03.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.03.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2481539
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku