Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2535430
(11)  Číslo patentu  30006 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11008259.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2535430 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11004855, 11006269 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2011, 25.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21C 5/00  C21D 1/18  C21D 7/13  C22C 38/44  C22C 38/46  C22C 38/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Buderus Edelstahl Gmbh; Buderusstrasse 25, 35576 Wetzlar; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hippenstiel, Frank, Dr.; Wilhelmstraße 22, 57080 Siegen; DE;
Vetter, Peter; Schillerstraße 1, 35789 Weilmünster; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Nástrojová oceľ pre vysoko výkonné nástroje na tvarovanie za tepla a výrobný proces pre ne 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2022 
   Maximálna platnosť do  07.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2535430
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2535430
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.09.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.09.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2535430
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 14.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 14.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 14.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.04.2019 Typ Odoslané
EP 2535430
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku