Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2386402
(11)  Číslo patentu  26727 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11003094.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2386402 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010020077 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.11.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 45/20  B29C 45/27  B22D 17/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Günther Heisskanaltechnik GmbH; Sachsenberger Strasse 1, 350 66 Frankenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Günther Herbert; Unterauestrasse 14, 351 08 Allendorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Dýza pre horúci vtok a nástroj na odlievanie vstrekom s dýzou pre horúci vtok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Maximálna platnosť do  13.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2386402
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.03.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2386402
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.04.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.03.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.04.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.04.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2386402
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 29.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.03.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.05.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 14.07.2022 Typ Odoslané
EP 2386402
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku