Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2516114
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10843466.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2516114 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  289188 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 1/32  B05D 5/00  B24D 18/00  B24D 3/02  C09K 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2010059830 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011087649 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  3M Innovative Properties Company; 3M Center, P.O. Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WELYGAN, Dennis G.; 3M Center Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427; US;
ERICKSON, Dwight D.; 3M Center Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427; US;
BODEN, John T.; 3M Center Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2516114
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2516114
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2516114
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2516114
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku