Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2506850
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10835207.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2506850 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  684879 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4418  A61K 31/4412  A61P 11/00  A61K 31/135  A61K 31/15  A61K 31/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2653162; 13176914.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2010058943 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011069094 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  InterMune, Inc.; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRADFORD, Williamson, Ziegler; P.O. Box 1864, Wilson WY 83014; US;
SZWARCBERG, Javier; 2173 Bunker Hill Drive, San Mateo CA 94402; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2653162; 13176914.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  27.09.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2506850
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506850
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506850
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2506850
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku