Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2506716
(11)  Číslo patentu  24919 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10835061.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2506716 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  265563 P, 364116 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.12.2009, 14.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/14  C07D 471/14  C07D 498/14  C07D 513/14  A61K 31/437  A61K 31/4985  A61P 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/058572 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/068881 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Inc.; 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WISHART Neil; 406 Sterling Road, Jefferson Massachusetts 01522; US;
ARGIRIADI Maria A.; 273 Main Street, Wayland Massachusetts 01778; US;
CALDERWOOD David J.; 4 McCarthy Circle, Framingham MA 01702; US;
ERICSSON Anna M.; 16 Venus Drive, Shrewsbury MA 01545; US;
FIAMENGO Bryan A.; 1029 Pleasant Street Apt., Worcester Massachusetts 01602; US;
FRANK Kristine E.; 8 Pinewood Lane, Worcester MA 01609; US;
FRIEDMAN Michael; 27 Mechanic Street, Newton Massachusetts 02464; US;
GEORGE Dawn M.; 9 Pond Lane, Charlton MA 01507; US;
GOEDKEN Eric R.; 105 Hillcroft Avenue, Worcester Massachusetts 01606; US;
JOSEPHSOHN Nathan S.; 217 West Springfield, No. 4, Boston Massachusetts 02118; US;
LI Biqin C.; 14 Joslin Lane, Southborough Massachusetts 01722; US;
MORYTKO Michael J.; 1296 Worcester Road, No. 2510, Framingham Massachusetts 01701; US;
STEWART Kent D.; 4715 Kings Way N., Gurnee Illinois 60031; US;
VOSS Jeffrey W.; 257 Shrewsbury Street, Holden Massachusetts 01520; US;
WALLACE Grier A.; 204 Chace Hill Road, Sterling MA 01564; US;
WANG Lu; 14 Stratton Way, Northborough MA 01532; US;
WOLLER Kevin R.; 1072 Joy Court, Anitoch Illinois 60002; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Nové tricyklické zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50008-2020 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2506716
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506716
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506716
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2017 Typ Doručené
Opis 28.07.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 28.07.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.08.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.08.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.12.2017 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 13.03.2020 Typ Doručené
EP 2506716
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku