Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2508190
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10834676.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2508190 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2009275553 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4745  A61K 36/06  A61P 35/00  A61P 37/04  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2010071747 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011068226 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aureo Co., Ltd.; 7-7, Shirokanedai 2-chome Minato-ku, Tokyo 108-0071; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORIYA, Naoyuki; c/o AUREO CO. LTD. 54-1 Kazusakoito, Kimitsu-shi Chiba 292-1149; JP;
MORIYA, Yukiko; c/o AUREO CO. LTD. 54-1 Kazusakoito, Kimitsu-shi Chiba 292-1149; JP;
NIKAWA, Yasuhiro; c/o AUREO CO. LTD. 54-1 Kazusakoito, Kimitsu-shi Chiba 292-1149; JP;
NAGAHARA, Yukitoshi; c/o School Corporation Tokyo Denki University Ishizaka Hatoyama-machi, Hiki-gun Saitama 350-0311; JP;
TAMEGAI, Hidekazu; c/o School Corporation Tokyo Denki University Ishizaka Hatoyama-machi, Hiki-gun Saitama 350-0311; JP;
MIYAZAKI, Tadaaki; 1-12 Tonden 8-jyo 11-chome Kita-ku, Sapporo-shi Hokkaido 002-0858; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2508190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2508190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2508190
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2508190
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku