Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2504364
(11)  Číslo patentu  25675 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10833923.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2504364 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  264061 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/058007 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/066389 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medimmune Limited; Milstein Building Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  QUEVA Christophe; 12612 Kallgreen Road NE, Bainbridge Island, WA 98110; US;
MORROW Michelle; Milstein Building, Granta Park, Cambrige CB21 6GH; GB;
HAMMOND Scott; 3216 Llewellyn Field Road, Olney, MD 20832; US;
ALIMZHANOV Marat; 15 High Ledge Avenue, Wellesley, MA 02482; US;
BABCOOK John; 7990 Enterprise Street, Burnaby British Columbia V5A 1V7; CA;
FOLTZ Ian; 2108 Knightswood Place, Burnaby British Columbia V5A 4B9; CA;
KANG Jaspal Singh; 16727 109 Avenue, Surrey British Columbia V4N 5H6; CA;
SEKIROV Laura; 7990 Enterprise Street, Burnaby British Columbia V5A 1V7; CA;
BOYLE Melanie; Milstein Building, Granta Park, Cambridge CB21 6GH; GB;
CHODORGE Matthieu; Milstein Building, Granta Park, Cambridge CB21 6GH; GB;
MULGREW Kathleen Ann; One Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
STEWART Ross; Milstein Building,Granta Park, Cambridge CB21 6GH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Cielené väzbové činidlá proti B7-H1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2-2019 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2022 
   Maximálna platnosť do  24.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 03/2018 SC4A
 
EP 2504364
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.10.2017 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.10.2018 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.10.2019 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504364
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2017 Typ Doručené
2a Opis 30.10.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 30.10.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 30.10.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Typ Odoslané
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 14.01.2019 Typ Doručené
5 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 16.01.2019 Typ Doručené
EP 2504364
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku