Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2504454
(11)  Číslo patentu  31481 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10832373.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2504454 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09014564, 263690 P, 367227 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2009, 23.11.2009, 23.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/68  C07H 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/057869 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/063411 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF Agricultural Solutions Seed US LLC; 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932; US;
M.S. Technologies LLC; 103 Avenue D, West Point, Iowa 52656; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MASON, Justin, Thomas; 2417 White Oak Lane, Granger, Iowa 50109; US;
LETTOW, Leslie, James; 1682 250th Street, Guthrie Center, Iowa 50115; US;
EBY, Mark, Alan; 23374 Laredo Trail, Adel, Iowa 50003; US;
EBY, William, H.; 4763 Panorama Drive, Panora, Iowa 50216; US;
WELZ, Günter; Vor den Garten 8, DE-38302 Wolfenbuttel; DE;
VERHAEGHE, Steven; Harrelstraat 21, BE-9800 Grammene-Deize; BE;
DE BEUCKELEER, Marc; Hofakkerstraat 54, BE-9052 Zwijnaarde; BE;
HABEX, Veerle; Hoge Voetweg 12, BE-8560 Gullegem; BE;
FERULLO, Jean-Marc; 8 rue des cerisiers, FR-59560 Comines; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Elitná udalosť EE-GM3 a spôsoby a súpravy na identifikáciu tejto udalosti v biologických vzorkách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 2504454
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2018 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.11.2019 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.11.2020 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504454
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.02.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.02.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 21.02.2019 Typ Doručené
2b Opis 21.02.2019 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 21.02.2019 Typ Doručené
2d Príloha inde neuvedená 21.02.2019 Typ Doručené
2e Príloha inde neuvedená 21.02.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 15.05.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 17.06.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 17.06.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 17.06.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.08.2019 Typ Odoslané
EP 2504454
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.08.2019 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Bayer CropScience NV
M.S. Technologies LLC M.S. Technologies LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku