Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2498610
(11)  Číslo patentu  27707 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10830880.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2498610 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  262474 P, 261301 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2009, 13.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/78  A61K 31/425   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/056760 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/060392 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Receptos LLC; 430 East 29th Street, 14th Floor, New York, NY 10016; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARTINBOROUGH, Esther; 11128 Portobelo Drive, San Diego CA 92124; US;
BOEHM, Marcus, F.; 2811 Maple Street, San Diego CA 92104; US;
YEAGER, Adam, Richard; 3468 Copley Avenue, San Diego CA 92116; US;
TAMIYA, Junko; 258 Argus Way, Oceanside CA 92057; US;
HUANG, Liming; 12788 Adolphia Court, San Diego CA 62129; US;
BRAHMACHARY, Enugurthi; 11795 Spruce Run Dr. No. C, San Diego CA 92131; US;
MOORJANI, Manisha; 8389 Reagan Glen, San Diego CA 92127; US;
TIMONY, Gregg, Alan; 2064 Glasgow Avenue, Cardiff By The Sea CA 92007; US;
BROOKS, Jennifer, L.; 1352 Ahlrich Avenue, Encinitas CA 92024; US;
PEACH, Robert; 12848 Via Caballo Rojo, San Diego CA 92129; US;
SCOTT, Fiona, Lorraine; 1072 Diamond St No. B, San Diego CA 92109; US;
HANSON, Michael, Allen; 1359 Avenida Pantera, San Marcos CA 92069; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Selektívne modulátory receptora sfingozín1-fosfátu a spôsoby chirálnej syntézy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  17-2020;  18-2020 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2020 12/2020 PC4A
 
EP 2498610
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.10.2018 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.10.2019 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2498610
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.06.2018 Typ Doručené
1a Opis 14.06.2018 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 15.06.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 15.06.2018 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.06.2018 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2018 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 27.10.2020 Typ Doručené
5a Plná moc 27.10.2020 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 27.10.2020 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2020 Typ Platba
7 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 18.11.2020 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.11.2020 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 09.08.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise zmeny 27.08.2021 Typ Odoslané
EP 2498610
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.11.2020 Receptos LLC Celgene International II Sàrl
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2020 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.08.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku