Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2499170
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10828795.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2499170 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  858481, 614665, 614669 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.08.2010, 09.11.2009, 09.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/32  A61L 31/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/053552 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/056453 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ethicon LLC; 475 Street C, Suite 401 Los Frailes Industrial Park, 009 69 Guaynabo; PR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAURER Robert; 3 McElroy Lane, 085 02 MontogomeryNJ; US;
BAR S.; 318 Thatcher Terrace, 088 44 Hillsborough, NJ; US;
HINRICHS Eric; 366 Cafferty Road, 189 47 BucksPA; US;
HAMILTON Michael; 6002 April Street, 769 04 San AngeloTX; US;
WILKES Thomas; 1 Richmond StreetApt 3106, 089 01 New BrunswickNJ; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2499170
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2499170
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.09.2022 298,50 EUR 13 28.02.2023 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2499170
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 21.02.2023 Typ Odoslané
EP 2499170
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku