Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2488203
(11)  Číslo patentu  24227 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10824223.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2488203 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  279279 P, 322722 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2009, 09.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/052954 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/047346 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Omeros Corporation; 201 Elliott Avenue West, Seattle, WA 98119; US;
University Of Leicester; University Road, Leicester, Leicestershire LE1 7RH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHWAEBLE Hans-Wilhelm; 36 The Green, Mountsorrel Leicestershire LE12 7AF; GB;
DUDLER Thomas A.; 13410 Northeast 36th Street, Bellevue, WA 98005; US;
TEDFORD Clark E.; 4058 Northeast Lookout Lane, Poulsbo, WA 98370; US;
PARENT James B.; P.O. Box 10278, Bainbridge Island, WA 98110; US;
DEMOPULOS Gregory A.; 4845 Forest Avenue SW, Mercer Island, WA 98040; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby liečby roztrúsenej intravaskulárnej koagulácie inhibíciou aktivácie MASP-2 dependentného komplementu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Maximálna platnosť do  15.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2488203
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 29.03.2017 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488203
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2017 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2018 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2019 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2020 232,00 EUR 11
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488203
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 31.03.2017 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 28.03.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 28.03.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 28.03.2017 Typ Doručené
2c Plná moc 28.03.2017 Typ Doručené
2d Opis 28.03.2017 Typ Doručené
3 Žiadosť o opravu 31.03.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 31.03.2017 Typ Doručené
3b Opis 31.03.2017 Typ Doručené
3c Žiadosť inde neuvedená 31.03.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2017 Typ Odoslané
EP 2488203
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku