Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2488777
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10823928.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2488777 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  251124 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 15/00  E21B 17/042   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2010052275 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011046909 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hydril Company; 2200 West Loop South, Suite 800, Houston, TX 77027; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MALLIS, David, Llewellyn; 10 Lucky Leaf Court, The Woodlands TX 77381; US;
READE-ROMERO, Andrea, L.; 38 Split Rock Rd, The Woodlands TX 77381; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2488777
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488777
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488777
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2488777
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku