Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2477648
(11)  Číslo patentu  40369 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10817793.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.09.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2477648 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  276726 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  C12P 21/08  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/048992 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/034969 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University; Office of the General Counsel Building 170, Third Floor, Main Quad P.O. Box 20386, Stanford, CA 94305-2038; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEISSMAN Irving L.; 747 Santa Ynez Street, 943 05 Stanford, CA; US;
MAJETI Ravindra; Stanford Institute for Stem Cell BIo andRegenerative Medicine1050 Arastradero RoadBuilding A, 943 04 Stanford, CA; US;
ALIZADEH Arash Ash; 328 Greenfield Avenue, 944 03 San Mateo, CA; US;
CHAO Mark P.; 2001 Showers Drive, 940 40 Mountain View, CA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Synergická terapia ANTI-CD47 pre hematologické malignity 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.09.2023 
   Maximálna platnosť do  15.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 2477648
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2477648
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 11.08.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2477648
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 2477648
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku